Offentlig uppspelning av musik i samband med organiserad idrottsverksamhet har möjliggjorts genom ett SLU, Teosto och Gramex avtalet om saken.

Teosto är en upphovsrättsorganisation för kompositörer, textförfattare, arrangörer och förläggare för musik som på kompositörernas och föreläggarnas vägnar beviljar rätt att använda musik. Gramex är en upphovsrättsföreningen för utövande artister och ljudupptagningsproducenter som på artisternas och producenternas vägnar samlar in ersättningar från användning av inspelad musik.

Avtalet omfattar ca 9000 motions- och idrottsföreningar samt alla SLU:s ordinarie medlemsförbund. Organiserad idrottsverksamhet har därmed beviljats fri rätt till uppspelning av musik. Avtalet gäller till den 31 december 2012.

Avtalets centrala punkter

1. Motions- och idrottsföreningar kan fritt spela upp musik vid olika idrottshändelser och -evenemang samt i samband med motionsundervisning.

2. Avtalet omfattar alla evenemang där deltagar- eller åskådarantalet understiger 15 000 personer.

3. Avtalet gäller inte uppspelning av musik i samband med näringsverksamhet.

4. Avtalet förutsätter att arrangören för händelsen, verksamheten eller evenemanget är antingen; ett grenförbund, en idrottsförening eller ett lag med medlemskap i SLU.

För inspelandets del ändrades avtalet i början av 2009. Tidigare hade en del grenförbund rätten till exemplarframställning (dvs. mångfaldigande, reproducering, kopiering, duplicering). Denna rätt ingår inte i det nya avtalet. I fortsättningen måste all exemplarframställning (mångfaldigande, reproducering, kopiering, duplicering) separat avtalas om med Teosto och Gramex. Gramex erbjuder bl.a. ett praktiskt kopieringsavtal som sköts via nätet och som gäller för verksamhetsledaren i fråga. Läs mera här.

Avtalens nummer

Evenemangets arrangör behöver dessa nummer endast för eventuella utredningar. Teosto avtalsnummer: 125 21991. Gramex avtalsnummer: LII040.