Hyllningar och glans på OLL:s årsfest

På årsfesten var det en riktig sportfeststämning.

Studerandenas Idrottsförbund rf (OLL) firade sitt 95-åriga tillvaro den 2 februari i Helsingfors. Festen samlade ett stort antal OLL:s viktigaste intressegrupper, samarbetspartner och alumner från årens lopp.

Det hör till Studerandenas Idrottsförbunds och dess föregångares Finlands Akademiska Idrottsförbunds traditioner att i sina årsfester minnas och hedra personer som haft ett betydande inflytande på att främja finländsk student- och högskoleidrott samt förbundets strävanden. År 2019 delade OLL ut utmärkelser till följande personer:

Pristagarna på OLL:s årsfest. Tyvärr kunde inte alla gäster närvara på grund av sjukdom. (Från vänster: Hanna Huumonen, Jukka Tirri, Hilkka Pöyhönen).

Förtjänsttecken
Hanna Huumonen
Päivi Aalto-Nevalainen
Janne Pakarinen
Kaisa Larjomaa

Hederstecken
Jukka Tirri
Hilkka Pöyhönen

 

Utöver utmärkelserna fick festen liv av Golden Spirit Angels-lagets cheerleading-uppvisning och det festtal som hölls av Leena Paavolainen, vice direktör för Olympiska kommitténs enhet för elitidrott.  I sitt tal påminde Paavolainen oss om Studerandenas Idrottsförbunds viktiga roll på både det politiska och idrottsfältet under de gångna åren och speciellt i framtiden.  

 

Årsfesten var en utmärkt början på år 2019 och den uppmuntrar OLL:s anställda att fortsätta arbetet för motion och idrott. Ett stort tack till alla gäster!