Studerandenas Idrottsförbund arbetar med intressebevakning och driver påverkansarbete i samarbete med aktörer och organisationer inom undervisning, idrott, hälsovård och ungdomsarbete. Vår intressebevakning siktar på att främja studerandes välmående och sprida högskoleidrotten till alla Finlands högskolor.

Högskolorna är den enda delen av det finska utbildningssystemet där idrott och idrottstjänster inte har någon officiell ställning. Studerandes motionsmöjligheter skiljer sig betydligt mellan olika högskolor, både i yrkeshögskolor och universitet.