Under 2009–2011 genomförde Studerandenas Idrottsförbund ”Lähtenyt liikkumaan”-hälsomotionsprojektet i samarbete med Högskoleidrotten i Uleåborg. Projektets syfte vLiikuntatuutoritar att främja samhörighet, förbättra studieförmågan och i synnerhet minska antalet studerande som utslagits från motion. En del av projektet bestod av att skapa verksamhetsmodeller som sänker tröskeln för att gå ut och motionera, ”lähteä liikkumaan”, så att säga.

Två av verksamhetsmodellerna, introducerandet av motionstutorer (Liikuntatuutorit) och servicekedjan mellan högskoleidrott och studerandehälsovården (OTH-pake), upplevdes som speciellt välfungerande. En central del av fortsättningsprojektet går därför ut på att ta dessa modeller i bruk i hela landet. Vi strävar efter att kunna införa verksamhetsmodellerna i så många högskolor som möjligt under 2012–2014.

Ladda projektplanen (på finska) genom att clicka här. Läs mera om motionstutorer och deras verksamhet på  undersidorna och på intranätet.