Vad då motionstutorer?

OLL_liikuntatuutoriSyftet med motionstutorer och tutorverksamheten är att utbilda kamrattutorer som driver idrottsverksamhet i högskolemiljön. Motionstutorerna introducerar de studerande till högskolans motionstjänster och arrangerar motion med låg tröskel för sin tutorgrupp. Motion med låg tröskel kan vara t.ex. att pröva olika sportgrenar. Motionstutorernas verksamhet stöder högskolornas idrottskultur och främjar samhörighet.

Tutorverksamheten siktar också på att nå de studerande som ur ett hälsoperspektiv inte motionerar tillräckligt. Meningen är att skapa positiva associationer till motion och sporra dessa studerande till en aktivare livsstil. Motionstutorerna utvecklar sakta men säkert en ny idrottskultur innanför högskolornas gränser. De nya verksamhetsformerna erbjuder nya positiva idrottsupplevelser till studerande som ur ett hälsoperspektiv inte motionerar tillräckligt och uppmuntrar dem till att stifta vidare bekantskap med andra former av motion t.ex. i högskolemiljön.

Både läroanstaltens ”vanliga” tutorer och andra ivriga studeranden kan fungera som motionstutorer. Man behöver inte vara sportig – det viktigaste är snarare att man visar stort intresse och stor iver för idrott. Motionstutorerna genomgår dessutom en utbildning som gör det lättare att ta itu med verksamheten.

Hur ska vi främja det?

Verksamhetsmodellens pilotprojekt genomfördes i samarbete med Högskoleidrotten i Uleåborg som en del av projektet ”Lähtenyt liikkumaan”.  På basis av våra goda erfarenheter strävar vi nu efter att ta verksamhetsmodellen i bruk också i andra högskolor som en del av hälsomotionsprojektet som OLL koordinerar.

Undervisnings- och kulturministeriet understöder Studerandenas Idrottsförbunds projekt för hälsofrämjande idrott vars andra etapp är att införa motionstutorering i alla Finlands högskolor. Projektet finansieras ur anslaget för hälsofrämjande motion och är avsedd att pågå i tre år (2012–2014).

Vi kommer att ordna utbildningar och träffar för alla som visar intresse för motionstutorering och för alla deltagande högskolor. Utöver detta producerar vi material och verktyg för att inleda och utveckla verksamheten.

Ta gärna kontakt om du är intresserad av att bli motionstutor eller annars göra verksamheten en del av vardagen i din högskola!

Material gällande motionstutorer och verksamheten i allmänhet kan laddas från finskspråkiga webbsidan eller via intranätet.