Rekommendationer för högskoleidrotten (2018)

Rekommendationer för högskoleidrotten har uppdaterats i 2018, trots att rekommendationerna har stått sig relativt bra genom åren. En sammanfattning på svenska hittas här: Rekommendationer för högskoleidrotten 2018: sammanfattning.

Hela rapporten kan du läsa på finska här: https://oll.fi/assets/uploads/2018/02/Korkeakoululiikunnan_suositukset-2018_nettiversio.pdf

Originala rekommendationer för högskoleidrotten (2011)

God högskoleidrott –Rekommendationer (2011) utgör grunden för OLL:s intressebevakning. Rekommendationerna är från 2010 och utarbetades av en arbetsgrupp som bestod av representanter från Yrkeshögskolerektorernas råd ARENE rf, Finlands universitet UNIFI rf, studerande, högskolornas idrottsväsenden, studerandehälsovården samt och av ett antal experter inom idrotts- och hälsovetenskaperna. OLL svarade för arbetsgruppens administration och ärendeberedning. Även Studentforskningsstiftelsens forskare bidrog med att stöda arbetsgruppen i dess arbete.

Rekommendationerna för högskoleidrotten består av åtta komponenter som fastställer förutsättningarna för goda idrottstjänster och hur de ska förverkligas. Arbetsgruppen utarbetade även anvisningar för hur rekommendationernas genomförande bör utvärderas och uppföljas.

Läs igenom arbetsgruppens slutrapport, God högskoleidrott – Rekommendationer (2011) här: Korkeakoululiikunnan suositukset. (delvis på svenska)