Motion måste beaktas i regeringsprogrammet! – Studerandenas Idrottsförbund håller jour under förhandlingarna om regeringsprogrammet den 15 maj i Ständerhuset

Studerandenas Idrottsförbund rf (OLL) deltar i högskolestudenternas övervakning av förhandlingarna om regeringsprogrammet onsdag 15.5 kl. 8‒16. OLL kräver att den kommande regeringen systematiskt och mångsidigt beaktar motion i sitt program. Ett rörligt Finland är ett mål som man inte har råd att tumma på!

 

Motionen har inte fått tillräckligt mycket uppmärksamhet i valdebatten, även om beslutsfattarna vet att brist på fysisk aktivitet orsakar kostnader för miljardbelopp för samhället. I det framtida regeringsprogrammet måste man beakta motion och fysisk aktivitet samt åtgärder för att främja dessa i stor utsträckning. I OLL:s egen valdebatt #studierirörelseNU (13.3.) uppgav partierna att de starkt understöder att program som Skolan i rörelse eller motsvarande utvidgas även till högskolor under följande regeringsperiod. Som en del av regeringsförhandlingarna är det nu dags för partierna att infria detta löfte,” säger Joonas Suikula, ordförande i Studerandenas Idrottsförbund.

Under jouren erbjuder OLL bland annat #perseetpenkistä-pausgympa (kl. 11, 13 och 15) samt olika utespel såsom #studierirörelseNU-mölkky. Studenterna bjuder dessutom på kaffe och #koulutustaprkl-saft.

”Att utarbeta ett regeringsprogram kräver en hård psykisk och fysisk uthållighet. Därför erbjuder vi förhandlarna, utöver våra budskap #perseetpenkistä och #studierirörelseNU, energigeler, som håller energin på en sådan nivå som krävs för en topprestation”, fortsätter OLL:s ordförande Suikula.

Välkommen på en motionsinriktad dag kring förhandlingarna om regeringsprogrammet!

Läs mer om våra mål för regeringsprogrammet: https://oll.fi/sv/intressebevakning/rigdagsval-2019/

 

#studierirörelseNU

#perseetpenkistä

 

Studerandenas Idrottsförbund rf.

 

Mer information:

OLL:s ordförande Joonas Suikula, joonas.suikula@oll.fi, tfn. +358447800211

OLL:s vice ordförande Harri Nurmi, harri.nurmi@oll.fi, tfn. +358447800215