Studerandenas Idrottsförbund rf (OLL), grundat 1924, är en nationell organisation som arbetar med intressebevakning och service i samband med finsk studerande- och högskoleidrott. OLL representerar alla Finlands högskolestuderande. OLL påverkar, stöder, utbildar, undersöker och verkar på såväl nationella som internationella plan som en gemensam röst för studerandeidrotten.

OLL strävar efter ett samhälle där studerande genom idrott tar hand om sina hälsa och där högskolornas idrottstjänster erbjuder goda och tillräckliga motionsmöjligheter. OLL:s uppdrag är att främja välmående bland högskolestuderande och högskolornas idrottskultur genom att fungera som en gemensam röst för och expert inom högskole- och studerandeidrotten. OLL:s verksamhet tjänar alla studerande som motionerar på ett eller annat sätt.

Målen främjas både genom att driva idrottspolitiskt påverkansarbete och genom att koordinera tävlings- och förmånsevenemang. Dessutom svarar OLL för finsk studerandeidrott på elitnivå, internationell organisationsverksamhet och studerandeidrottens intressebevakning.