OLL:s verksamhet styrs av de dokument som fastställts av OLL:s högsta beslutande organ, förbundsmötet. Förbundets grundsstadgar godkändes på förbundsmötet 2011.

Förbundets verksamhet styrs av förbundets strategi 2016-2020. Strategin definierar förbundets vision, värden, mission och verksamhetsidé.

Förbundets ekonomi planeras på lång sikt för att bedöma eventuella risker och för att säkerställa god ekonomisk förvaltning. Förbundet har en Ekonomiplan på medellång sikt 2018-2020.

Det Idrottspolitisk policydokument 2014-2017 definierar förbundets idrottspolitiska policy och studerandeidrottens målbild. Programmet gäller för åren 2011–2013 och den kommande periodens program utarbetas därmed under verksamhetsåret 2013. I fortsättningen kommer programperioden att vara fyraårig och alltså bättre motsvara en styrelseperiod.

Förbundets förbundsmöte 2019 har antagit verksamhetsplan 2020, budget 2020 och likabehandlingsplan 2020-2022.