Sammandrag

Klimatförändringen, utarmningen av den biologiska mångfalden, den ohållbara användningen av naturresurser samt nedskräpningen av miljön är vår tids och framtidens största katastrofer. Det ska inte finnas något område som står utanför miljöskyddet och att minska klimatförändringen. Därför kräver även Studerandenas Idrottsförbunds (OLL) verksamhet granskning och uppdatering.

Vi räknade ut Studerandenas Idrottsförbunds koldioxidavtryck för 2018 för vårt Miljöprogram. Arbetet med att räkna ut vårt koldioxidavtryck inleddes hösten 2019. År 2018 var vårt koldioxidavtryck 55 151 kg koldioxidekvivalenter (CO2e). Miljöprogrammets första mål har ställts upp för 2021 då vi ska ha halverat vårt koldioxidavtryck. Vi kommer att få de första resultaten under 2022 efter att vi räknat ut koldioxidavtrycket för 2021. Vi strävar efter att bli kolneutrala senast 2025.

Vårt Miljöprogram innefattar hela vår verksamhet. Programmet är indelat i tre delar: Evenemang, OLL:s kansli och Internationella studentidrottsorganisationer och -nätverk. Vi beskriver också vad vi menar med miljövänliga och ansvarsfulla livsmedel. I slutet av programmet ger vi några praktiska tips på hur vi gör en offertbegäran.

Här är några exempel på ändringar i vår verksamhet:

Vi strävar efter att förbättra återvinningen och öka antalet miljövänliga val under idrotts- och motionsevenemang genom att utbilda tävlingsarrangörerna och ställa upp vissa krav för dem. På den internationella sektorn gör vi likadant, men i det här fallet utför vi miljöarbetet genom förbunden.

I utbildningarna strävar vi efter att göra val som minskar vårt koldioxidavtryck. I valen koncentrerar vi oss särskilt på grönare transport, mat och dryck med litet koldioxidavtryck och på att öka användningen av distansdeltagande.

När det gäller OLL:s kansli, berör de största ändringarna våra anskaffningar. I samband med anskaffningarna funderar vi alltid i första hand på behovet att köpa nytt. I konkurrensutsättningarna görs miljövänlighet till en konkurrensfördel. I kansliets energilösningar stöder vi en övergång till förnybar el och värme.

Vi strävar efter att agera enligt följande principer:
– Spara pengar och naturen
– Gör ansvarsfulla val
– Utbilda, uppmuntra och sporra
– Ta emot råd och idéer.

 

Du kan läsa hela vårt Miljöprogram här.
Miljöprogram