OLL och studerandeidrottens verksamhetsmiljö

OLL kan klassificeras som en studerande-, ungdoms-, idrotts- och medborgarorganisation. OLL:s nätverk av samarbetspartner sträcker sig även till företagsvärlden och utanför Finlands gränser. OLL agerar i en mångfacetterad verksamhetsmiljö med olika slags aktörer och verksamheter.

Studerande- och ungdomsverksamhet

OLL driver intensivt samarbete med högskolestuderandes intresseorganisationer Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland – SAMOK rf och Finlands studentkårers förbund (FSF). Dessutom hör OLL till Finlands Ungdomssamarbete Allians rf. Vi samarbetar också med politiska studerande- och ungdomsorganisationer och arbetsmarknadsorganisationernas studerande- och ungdomsavdelningar.

Idrottsvärlden

OLL är medlem i SLU (Finlands Idrott rf) och samarbetar med förbundet och dess medlemsorganisationer. Finlands Olympiska kommitté, grenförbunden och de övriga skol- och studerandeidrottsorganisationerna hör till OLL:s centrala samarbetspartner. Dessutom hör OLL till Idrottsvetenskapliga Sällskapet i Finland (Liikuntatieteellinen Seura, LTS) och försöker aktivt koppla ihop forskning och praktik.

Hälsovård

OLL:s närmaste samarbetspartner är Studenternas Hälsovårdsstiftelse, SHVS. OLL:s idrottspolitiska sekreterare hör till den nationella hälsoarbetsgruppen som tillsats av SHVS. De viktigaste teman inom hälsosektorn är hälsofrämjande och förebyggande verksamhet. Ytterligare samarbetar OLL med Nyyti rf, studenternas stödcentral som främjar och stöder studenternas mentala välmående.

Utbildning och högskolor

OLL deltar i utbildningssystemets utveckling främst i samarbete med SAMOK och FSF. OLL framhåller idén om att idrott och åtgärderna för att främja välmående är betydelsefulla delar av högskolesystemet. Förbundet uppehåller öppen kontakt med högskolornas ledningar, råden för yrkeshögskolornas och universitetens rektorer och undervisningsministeriets högskole- och forskningsenhet.

Samhället

På nationellt plan kan i synnerhet undervisningsministeriet och för övrigt även riksdagen, kommunerna och Kommunförbundet anses vara mycket viktiga samtalspartner till OLL. OLL befinner sig i gränsområdet mellan medborgarnas och samhällets representanter och främjar medborgarnas idrotts- och hälsovanor till både studerandes och samhällets nytta.

Partnerföretag

OLL:s partnerföretag vill bära sitt samhällsansvar och påpeka betydelsen som unga vuxnas motionshobby har under både studie- och arbetslivet. Vi samarbetar med bl.a. Veikkaus.

Internationalitet

OLL:s påverkansarbete inom studerandeidrotten utsträcker sig även till internationella plan. Verksamheten koordineras via de internationella organisationerna för studerandeidrott (EUSA, FISU). Förbundet bedriver samarbete i Baltikum, Norden, Europa och runtom världen. Läsom de internationella studentidrottsförbunden.