Studerandenas Idrottsförbund agerar på studerandeidrottens internationella fält via sin paraplyorganisationer, EUSA (European University Sports Association) och FISU (International University Sports Federation). OLL uppehåller sin internationalitet genom att delta i de internationella studerandeidrottsförbundens verksamhet, deras seminarier och evenemang och genom att meddela finska studerande om all internationell verksamhet här och utomlands. Vi främjar våra intressen genom att bedriva speciellt intensivt samarbete med de baltiska och nordiska ländernas studerandeidrottsförbund via Nordic-Baltic nätverket. OLL stärker sin ställning på det internationella organisationsfältet även genom sina internationella delegater.

OLL representerar finska värderingar

I jämförelse med flera andra länder är OLL och Finland banbrytare i frågor som gäller t.ex. jämlikhet mellan generationerna och könen. Vid sidan om de andra frågorna som tas upp i förbundets idrottspolitiska program är jämlikhet ett av OLL:s främsta värden och starkt framme i studerandeidrottens internationella sammanhang. Andra för OLL viktiga värden är bl.a. den hälsofrämjande idrotten och dess betydelse, sports for all-tankesättet, dvs. att främja idrottsmöjligheter för alla oavsett prestationsnivå, rent spel och ett absolut nej till våld och rasism. OLL visar att jämlika idrottsmöjligheter och idrotts- och motionstjänster för studerande är Finlands budskap till resten av världen.

OLL främjar studerandemotionens och -idrottens ställning i högskolorna

Den internationella verksamheten erbjuder OLL värdefull information om idrottens och motionens ställning i andra länder, nya idéer och ett sätt att importera goda praxis. Genom att aktivt delta i internationell verksamhet kan vi nätverka med de andra ländernas idrottsaktörer och på så sätt stärka både Finlands ställning och friska upp den finska högskoleidrotten med nya innovationer.

Motion upplevs också som ett utmärkt instrument för att öka de inhemska studerandes internationalitet och ett sätt att bidra till en tolerant världsuppfattning.

EUSA – European University Sports Association

Det europeiska studerandeidrottsförbundet EUSA grundades 1999 i syfte att främja de europeiska studerandeidrottsförbundens samarbete i Europa och o andra sidan också i samband med FISU:s verksamhet. EUSA:s uppdrag är att främja studerandes idrotts- och motionskultur innanför de europeiska gränserna.

EUSA driver verksamhet i form att t.ex. koordinering av de olika idrottsgrenarnas EM-tävlingar. Idén med tävlingarna är att alla deltagarländer skickar sitt bästa högskolelaget i stället för sitt landslag i respektive gren. Vartannat år avgörs de europeiska mästerskapen vid EUSA Games, ett flera grenar omfattande evenemang. Under de mellanliggande åren avgörs mästerskapen i skilda evenemang för olika grenar.

EM-spelen inkluderar numera också ett frivilligprogram som möjliggör att man kan delta i de grenspecifika EM-tävlingarnas arrangemang som frivillig medarbetare. Utöver tävlingsverksamheten ordnar EUSA även det vartannat år återkommande EUSA Symposiet som samlar ihop aktiva medlemmar inom europeisk studerandeidrott.

FISU – International University Sports Federation

FISU, Internationella studentidrottsförbundet, är ett gemensamt förbund för alla världens studerande. FISU grundades 1949 och förbundets huvudkvarter ligger i Lausanne, Schweiz. Förbundet har till uppdrag att främja studerandes idrotts- och motionskultur på världsomfattande nivå.

Universiaderna – studievärldens motsvarighet till de Olympiska spelen – ordnas under udda år i form av sommar- och vinteruniversiader. Under jämna år ordnar FISU studerandes VM i olika grenar och ett antal olika seminarier och kongresser, bl.a. det vartannat år återkommande FISU Forumet.