OLL: Regeringsprogrammet ger en bra grund för att utvidga programmet Skolan/Studier i rörelse till högskolorna

Studerandenas Idrottsförbund (OLL) gläder sig över de inskrivningar om idrott och motion som ingår i regeringsprogrammet. OLL anser att regeringsprogrammet också ger utmärkta möjligheter att systematiskt utvidga programmet Skolan/Studier i rörelse och genomföra det i de finländska högskolorna.

”Enligt det nya regeringsprogrammet kommer programmet Skolan i rörelse att utvidgas till olika livsskeden. Programmets idéer och verksamhetsmodeller har varit ett framgångskoncept, så det är fint men också mycket motiverat att systematiskt utvidga konceptet till exempel till småbarnspedagogiken och högskolestudierna”, kommenterar OLL:s ordförande Joonas Suikula.

Studerandenas Idrottsförbund betonar att man snabbt måste börja verkställa regeringsprogrammet också vad gäller idrottsfrågor.

”Det räcker inte med bra eller ens utmärkta inskrivningar om idrott och motion. Efter en liten välförtjänt andningspaus måste man snabbt börja verkställa regeringsprogrammet. Studerandenas Idrottsförbund är också beredd att göra sitt för att stöda det systematiska genomförandet av programmet Skolan/Studier i rörelse i alla finländska högskolor”, avslutar ordförande Suikula.

 

STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF – OLL

Joonas Suikula                   Ida Bolander
Ordförande                         Generalsekreterare

Mer information:
Joonas Suikula, ordförande, joonas.suikula(a)oll.fi, 044 780 0214
Jussi Ansala, specialsakkunnig inom högskoleidrott, jussi.ansala(a)oll.fi, 044 780 0214

Läs regeringsprogram här: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161663