OLL:s styrelse för 2020 har valts!

OLL:s styrelse för 2020: Liisa Reinola (Seinäjoki yrkeshögskola), Nita Vallimäki (SAMMAKKO), Antti Pentikäinen (AUS), Sanna-Maria Ahl (SAMO) och Ilona Raimas (HUS).

 

På torsdagen valde Studerandenas Idrottsförbund OLL:s förbundsmöte, som samlades vid Jyväskylä universitet, en ny styrelse som kommer att leda förbundets verksamhet 2020. Till OLL:s ordförande för 2020 valdes Antti Pentikäinen från Aalto-universitetets studentkår (AUS). Till styrelsen valdes förutom ordförande Pentikäinen också vice ordförandena Sanna-Maria Ahl från Studerandekåren vid Seinäjoki yrkeshögskola – SAMO och Nita Vallimäki från Studerandekåren SAMMAKKO vid Satakunta yrkeshögskola och styrelsemedlemmarna Ilona Raimas från Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) och Liisa Reinola från Seinäjoki yrkeshögskola.

“Vi har fått ihop ett fantastiskt team, och det ska bli fint att samarbeta med dem för att tackla de utmaningar som motionsbristen orsakar i högskolorna”, säger OLL:s nyvalda ordförande Pentikäinen. 

Förutom att välja den nya styrelsen godkände förbundsmötet också OLL:s verksamhetsplan och budget för 2020. Verksamhetsplanens viktigaste teman är att verkligen utvidga programmet Studier i rörelse till högskolorna som programmet Högskolan i rörelse och förberedelser inför kommunalvalet 2021. Dessutom pejlar OLL högskoleidrottens framtid genom att utarbeta en ny strategi för förbundet för 2021‒2025 i samarbete med de viktigaste intressegrupperna.  

”Jag ser fram emot nästa år. Satsningar krävs i synnerhet för utvidgningen av programmet Studier i rörelse. Att utarbeta förbundets nya strategi för 2021‒2025 är också en viktig del av nästa års verksamhet”, kommenterar den blivande ordföranden Pentikäinen.

Förbundsmötet gav också ett gemensamt ställningstagande, där OLL kräver att programmet Studier i rörelse ska allokeras tillräckliga resurser inom högskolorna.

Under förbundsmötet belönades också aktiva aktörer inom högskole- och studentidrotten. Vandringspriset OLL-pokalen, som donerats av SHVS, förlänades OLL:s medlemsorganisation till Studerandekåren SAMMAKKO vid Satakunta yrkeshögskola  för deras förtjänstfulla arbete inom högskoleidrotten. 

Studerandenas Idrottsförbund gratulerar varmt den nya styrelsen och tackar alla som deltog i förbundsmötet. Den nya styrelsen inleder sitt arbete i januari. 

 

 

Mer information:

Joonas Suikula, OLL:s ordförande 2019, joonas.suikula@oll.fi, +358 44 780 0211

Antti Pentikäinen, OLL:s ordförande 2020, antti.pentikainen@ayy.fi, +358 50 573 2405