osmkisat.fi samlar alla tävlingar i en och samma tjänst

Den nya webbplatsen osmkisat.fi har öppnats för Studerandenas FM. Genom tjänsten kan högskolestuderande anmäla sig direkt till tävlingarna och se deltagarna som redan anmält sig. I och med webbplatsen och det nya konceptet lyfts studerandeidrotten fram ännu starkare och tydligare även för övriga intressentgrupper. Målet med reformen är att öka tävlingarnas besökarantal och göra dem mer välkända.

I och med detta tjänstedesignprojekt, som genomfördes i Studerandenas idrottsförbund, gjordes SFM-evenemangets koncept mer kundorienterat. Samtidigt fick tävlingarna ett gemensamt anmälningssystem, en ny webbplats och ett nytt visuellt uttryck.

“I och med den nya digitala tjänsten tar SFM-tävlingarna ett stort kliv framåt. Nu är det lättare att anmäla sig till tävlingarna, och studerandena kan se alla tävlingar på en gång. Tjänsten har utvecklats på basis av respons från tävlingsanordnarna, deltagarna och enskilda studerande, och utvecklingsarbetet pågår fortfarande”, berättar OLL:s vice ordförande Juho Paavola, som ansvarar för evenemangen, ivrigt.

I samband med den nya tjänsten osmkisat.fi ordnas nu för första gången en bowlingstävling med låg tröskel som fått namnet Let’s Bowl. Tävlingens format är en lagtävling för 3–5-personer: lagen bowlar i sin lokala bowlinghall, fyller i resultatblanketten och lämnar in den till hallen, som sedan förmedlar resultaten till Finlands Bowlingförbund. I slutet av december belönas de tre bästa lagen.

”Vi vill öka möjligheter att delta med låg tröskel och göra SFM-konceptet bekant för alla högskolestuderande. Vem som helst kan delta i SFM-tävlingarna, oberoende av nivå. Vi kommer att fästa allt större uppmärksamhet vid tävlingarnas ansvarsfullhet, tävlingsupplevelsen samt hållbara produktionslösningar”, berättar utbildnings- och evenemangskoordinator Jenny Söderman, som ansvarar för tjänstedesign.

Kontaktuppgifter:

Vice Ordförande Juho Paavola
+358 44 7800 215
juho.paavola@oll.fi

Koordinator, utbildning och evenemang Jenny Söderman
+358 44 7800 217
jenny.soderman@oll.fi

www.osmkisat.fi
Facebook
Twitter
Instagram

Beställ Studerandenas FM:s nyhetsbrev

#osm2017 #osmkisat #servicedesign #digitalization #studentsports #OLLfi

Studerandenas nationella FM främjar en hälsosam och aktiv livsstil bland studerande och förbättrar studerandenas välfärd genom att erbjuda idrottsevenemang med låg tröskel inom studerandegemenskapen, idrottsglädje och en god stämning. Tävlingsanordnarna, som ofta själva är studerande, får värdefull erfarenhet av projekthantering samt en meningsfull hobby inom idrott och motion.

Webbplatsen producerades av Jani Hyytiäinen från Oncode, och det visuella uttrycket skapades av Teemu Perhiö.