Programmet Högskolan i rörelse inleds – kom med!

Programhelheten Skolan i rörelse som haft stor framgång på lägre utbildningsstadier
kommer nu att utvidgas också till högskolorna. Studerandenas Idrottsförbund (OLL)
håller på att inleda ett treårigt Högskolan i rörelse 2020‒2022-program tillsammans
med universiteten och yrkeshögskolorna.

I programmet fokuserar man på att öka fysisk aktivitet i vardagen vid högskolorna
utöver de traditionella idrottstjänsterna. Målet är att förändra hela högskolemiljön så
att aktivare val i vardagen blir lättare att göra eller till och med sker automatiskt. Målet
är också att minska studerandenas galna mängder sittande.

För att uppnå de här målen bjuder OLL högskolorna och studerande- och
studentkårerna att delta i att utveckla, pröva på och etablera nya lösningar
tillsammans. Intresserade högskolegemenskaper får gärna kontakta OLL:s kansli!

Programmets främsta samarbetspartner är LIKES Studier i rörelse-program.
Undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde för idrott stöder programmet
Högskolan i rörelse med hjälp av understöd.

Genom att erbjuda säker cykel parkering och uppnåeliga duschmöjligheter, kan högskolorna öka studerandenas dagligt fysisk aktivitet.

 

Mer information:
Anni Liina Ikonen, sakkunnig inom högskoleidrott (anniliina.ikonen@oll.fi, +358 44 780
0219)
Jussi Ansala, specialsakkunnig inom högskoleidrott (jussi.ansala@oll.fi, +358 44 780
0214)