Studerandes FM (SFM) är nationella mästerskapstävlingar för finska högskolestuderande. Tävlingarna samlar årligen ihop flera tusentals studerande från yrkeshögskolor och universitet runt Finland. Syftet bakom SFM är att erbjuda ett underhållande och trevligt tävlingsformat för studerande oavsett prestationsnivå. Allt går ut på att njuta av idrotten och de gemensamma sysslorna!

SFM erbjuder både tävlingsserier och avslappnade serier för nybörjare och mindre erfarna idrottare.

Ta det för dig att fråga din högskola eller högskolans idrottsväsen eller din studerande-/studentkår om de vill erbjuda dig finansiellt stöd för att delta i studerandes FM!

 

 

Vem kan delta?

FM-tävlingarna är öppna för medlemmar i OLL:s medlemsorganisationer.

Om du betalat studerande- eller studentkårens medlemsavgift kan du lugnt anmäla dig med. Om bara 2/3 av ditt lag betalat medlemsavgiften stiger deltagaravgiften med 25 %.  Du kan delta i studerandes FM till slutet av det år som följer ditt examinationsår!

Ta lyra och kom med i studerandes FM!

Om du känner intresse för att vara med om att arrangera ett idrottsevenemang på din högskoleort kan du nu ansöka om SFM-status för tävlingen från OLL:s styrelse. Ansökningstiden varar från mitten av maj till mitten av oktober. I och med att OLL inskolar tävlingsarrangörerna behöver du ingen tidigare erfarenhet av att ordna idrottsevenemang. Du kan läsa mera under ”utbildningar”!

Från SFM till Europa!

Tävlingsseriernas vinnare får naturligtvis de mycket eftertraktade och legendariska SFM-medaljerna och mästartiteln. Men dessutom har vinnarna automatisk representationsrätt i sin gren vid studerandes EM-tävlingar (länk). Det vill säga – om du vinner studerandes FM får du möjligheten att representera din högskola ute i Europa nästa år!

Om du alltså vunnit SFM gäller det att besöka EUSA:s nätsidor för att antingen se vilka grenar som finns med i nästa års EUC (European University Championships) eller kolla EUSA Games-kalendern och se om grenen är med i spelprogrammet. Ta gärna kontakt om du är intresserad av att delta i studerandes EM eller EUSA Games!