Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokous järjestetään 20.-21.11.2019 Jyväskylässä

Aikataulu

 

10.9.2019 Virallinen liittokokouskutsu saapuu jäsenistölle ja tarkkailijoille

4.10.2019 Liittokokouksen lausuntokierroksen saate lähetetään viimeistään jäsenistölle ja lausuntokierroksen materiaalit julkaistaan tällä sivulla päivän aikana

7.‒27.10.2019 Liittokokousmateriaalien lausuntokierros

13.10.2019 Ilmoittautuminen liittokokoukseen päättyy

6.11.2019 Liittokokouksen suomenkieliset materiaalit julkaistaan tällä sivulla päivän aikana

15.11.2019 Kopiot valtakirjoista tulee olla OLL:n toimistolla klo 16.00 mennessä

19.11.2019 Ruotsinkieliset materiaalit julkaistaan ruotsinkielisellä liittokokoussivulla aamupäivän aikana

20.–21.11.2019 Liittokokous

Lisätietoa liittokokouksesta julkaistaan tällä sivulla ja liittokokouksen Facebook-eventissä.

 

 

Liittokokouksen ohjelma

 

Keskiviikko 20.11.2019 

 

09:30 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistus alkaa liittokokouspaikalla

10:30 Liittokokouksen käytännön asiat

11:00 Puheenjohtaja Joonas Suikula avaa liittokokouksen 

11:05 Liittokokouksen juhlapuhuja  

Tervehdykset

13:00 Lounas

14:00 Työryhmät

  1. Talousarvio 2020, jäsenmaksut ja liittokokouskannanotto
  2. Toimintasuunnitelma 2020 ja yhdenvertaisuussuunitelma 2020-2022

16:00 Kahvia, teetä ja välipalaa tarjolla työryhmätyöskentelyn ohella

17:30 Tauko

Majoittuminen

18.00 Liikunta: EASYPump, nykytanssi, kuntosali tai aistikävely

19:30 Päivällinen

21:00 Mahdollisuus hallitus- ja puheenjohtajaehdokkaiden haastatteluun

Torstai 21.11.2019

8:00 Aamiainen

9:30 Hallitus- ja puheenjohtajaehdokkaiden paneeli 

10:30 Liittokokous jatkuu

13.00 Lounas

14.00 Liittokokous jatkuu  

Uusi hallitus esittäytyy

16.00 Liittokokous päättyy

 

Liittokokouksen (20.-21.11.2019) materiaalit

Linkki Drivella olevaan liittokokouskansioon

 

Lausuntokierroksen (7.–27.10.2019) materiaalit

Lausuttavat materiaalit docx- ja xlsx-tiedostomuodossa:

Hallituksen esitys liiton toimintasuunnitelmaksi 2020 + taustat
Hallituksen esitys liiton talousarvioksi 2020 (xlsx)
Talousarvion taustapaperi
OLL:n yhdenvertaisuussuunnitelma 2020-2022 
Esitys jäsenmäärän ilmoittamisesta OLL:lle

 

Lausuttavat materiaalit pdf-tiedostomuodossa:

Hallituksen esitys liiton toimintasuunnitelmaksi 2020 + taustat
Hallituksen esitys liiton talousarvioksi 2020
Talousarvion taustapaperi
OLL:n yhdenvertaisuussuunnitelma 2020-2022 
Esitys jäsenmäärän ilmoittamisesta OLL:lle

 

Linkki Drivella olevaan liittokokouskansioon

 

Lausunnot pyydämme palauttamaan sähköpostilla viimeistään 27.10.2019  liiton pääsihteerille Ida Bolanderille osoitteeseen ida.bolander@oll.fi.

 

Muut liittokokousmateriaalit (täydentyy ennen liittokokousta):

Muut liittokokousmateriaalit docx- ja xlsx-tiedostomuodossa:

OLL toimintakertomus 2018
OLL tapaamiskalenteri 2018 (xlsx)
Kolmas neljännesvuosikatsaus 2019 (xlsx)
Liite 1: OSS-yhdenvertaisuussuunnitelma 2019-2021
OLL:n perussäännöt

 

Muut liittokokousmateriaalit pdf-tiedostomuodossa:

Tilinpäätös ja toiminnantarkastus 2018(Ainoastaan pdf-muodossa)
OLL toimintakertomus 2018
OLL tapaamiskalenteri 2018
Kolmas neljännesvuosikatsaus
Liite 1: OSS-yhdenvertaisuussuunnitelma 2019-2021
OLL:n perussäännöt

 

Valtakirjapohjat liittokokoukseen (HUOM. täytä valtakirja koneella, älä käsin):

Täytettävä pdf-lomake  / Täytettävä docx-lomake

 

Äänimäärän määräytyminen

Jokaisella varsinaisella henkilöjäsenyyteen perustuvalla jäsenellä on yksi (1) ääni jokaista alkavaa kahta tuhatta (2000)
henkilöjäsentä kohti.
Jokaisella varsinaisella liittomuotoisella jäsenellä on yksi (1) ääni kunkin jäsenyhteisönsä jokaista alkavaa kahta tuhatta
(2000) henkilöjäsentä kohti.
Yhteistoimintajäsenellä on yksi (1) ääni.

Jokaisella äänivaltaisella edustajalla on oltava valtakirja, josta ilmenee edustajan äänimäärä. Mikäli varsinainen jäsen
lähettää useamman kuin yhden äänivaltaisen edustajan liiton kokouksiin, tulee varsinaisen jäsenen antamassa
valtakirjassa ilmetä se äänimäärä, jota kukin edustaja on oikeutettu käyttämään. Yksi edustaja voi edustaa vain yhtä
jäsentä ja voi käyttää korkeintaan kolmea (3) ääntä.

Jäsenellä, joka ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksua, ei ole oikeutta äänivaltaisiin edustajiin.

**********************************************************************************************************************************

 

 

Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokous 2018 järjestettiin 8.-9.11.2018 Pajulahdessa.

 

Liittokokouksen hyväksymät materiaalit:

Toimintasuunnitelma 2019

Talousarvio 2019

Liittokokouskannanotto