Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on 1924 perustettu valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. OLL edustaa kaikkia Suomen korkeakouluopiskelijoita. OLL vaikuttaa, palvelee, kouluttaa, tutkii ja toimii niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin kentillä opiskelijaliikunnan puolesta.

OLL:n tavoite on, että opiskelijat liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi, ja että heillä on siihen mahdollisuus hyvien korkeakoululiikuntapalvelujen ollessa riittävällä tasolla. OLL:n missio on edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja liikuntakulttuuria olemalla suomalaisen korkeakoulu- ja opiskelijaliikunnan ääni ja asiantuntija. OLL:n toiminta palvelee kaikkia eri tavalla liikkuvia opiskelijoita.

Tavoitteita edistetään niin liikuntapoliittisen vaikuttamistyön kuin kilpailu- ja etutapahtumien koordinoinnin kautta. Lisäksi OLL vastaa kansainvälisestä liikunnan edunvalvonnasta opiskelijoiden osalta ja toimii maailmanlaajuisella opiskelijaliikunnan kentällä.